Username bourbonscotch
Tên VinineThùy Dương
Giới tính Nữ
Địa chỉ nam định
Danh tiếng
82
Tổng Bài viết
5
Tổng Danh Sách
7
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
1
Giới thiệu

học tại học viên báo chí và tuyên truyền Hà Nội hoàn thành chương trình phổ thông tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.

Trang mạng xã hội
Tham gia 3 năm trước