Username chanhvinhlong
Tên Ngô Lê Trung Chánh
Giới tính Nam
Địa chỉ Vĩnh Long
Danh tiếng
20
Tổng Bài viết
3
Tổng Danh Sách
1
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

là người hòa đồng, vui vẻ, nhiệt huyết với công việc

Tham gia 1 năm trước