Username dinhthuytrang
Tên Bird Eyes
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đà Nẵng
Danh tiếng
257
Tổng Bài viết
18
Tổng Danh Sách
3
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
1
Giới thiệu

Nghệ thuật. Khám phá. Phát triển cá nhân. Tâm lí. Triết học. Tâm linh học. Khoa học não bộ. Khoa học vũ trụ... nói tóm lại là cái gì cũng ngấu nghiến được. "Đôi lúc sống không cần có một đích đến, chỉ cần cảm nhận và đi theo nơi mà trái tim mình hướng về." - Trích "mình" xD

Trang mạng xã hội
Tham gia 1 năm trước