Username duongthu
Tên Dương Thư
Giới tính Nữ
Địa chỉ Thành phố HCM
Danh tiếng
134
Tổng Bài viết
7
Tổng Danh Sách
16
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
2
Giới thiệu

Là cô gái có cuộc sống cực "thiếu muối" . Muốn trải nghiệm được những điều tuyệt vời.

Tham gia 1 năm trước