Username DuyênLamy
Tên DuyênLamy
Giới tính Nữ
Tổng điểm
50
Tổng Bài viết
14
Tổng Danh Sách
16
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Mình là Duyên hiện đang sống và học tập tại Kiên Giang. Sở thích : đọc sách, viết, nghe nhạc và xem phim

Tham gia 1 năm trước