Username Duyentranxxx
Tên Duyentranxxx
Giới tính Nữ
Địa chỉ Quận 4 Tp.HCM
Danh tiếng
26
Tổng Bài viết
6
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Là con người thích trải nghiệm, có đam mê viết báo từ nhỏ :))))

Trang mạng xã hội
Tham gia 1 năm trước