Username duyhuu
Tên Duy Hữu
Giới tính Nam
Danh tiếng
2195
Tổng Bài viết
197
Tổng Danh Sách
2
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
11
Tham gia 4 năm trước