Username duyhuu
Tên Duy Hữu
Giới tính Nam
Danh tiếng
2180
Tổng Bài viết
197
Tổng Danh Sách
2
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
10
Tham gia 3 năm trước