Username Emily
Tên Tuti
Giới tính Nữ
Địa chỉ Bắc Ninh
Danh tiếng
130
Tổng Bài viết
45
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Sở thích: đọc sách, báo, viết lách, dịch thuật các tài liệu và tìm hiểu về công nghệ thông tin.

Tham gia 3 năm trước