Username fb635335916605599
Tên Phạm Trung Tình
Giới tính Nam
Địa chỉ Nam Vân - Nam Định
Danh tiếng
31
Tổng Bài viết
2
Tổng Danh Sách
2
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Trang mạng xã hội
Tham gia 3 năm trước