Username hoangtrang93
Tên Hoàng Trang
Giới tính Nữ
Danh tiếng
1000
Tổng Bài viết
95
Tổng Danh Sách
9
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Mỗi ngày tôi đều trân trọng những điều xung quanh cuộc sống vì tôi biết chúng sinh ra là để làm đẹp thêm cuộc sống tôi. ~Hoàng Trang~ Bạn đừng phán xét những gì tôi viết. Bạn đừng né tránh những gì tôi nói. Bạn hãy cảm nhận từ trái tim bạn và đặt vào vị trí tôi trước khi comment. Hãy cho tôi lời khuyên để trưởng thành nét bút. Cảm ơn bạn vì đã quan tâm. The best for you!

Trang mạng xã hội
Tham gia 4 năm trước