Username hoavien
Tên Hoa Vien
Giới tính Nữ
Danh tiếng
1347
Tổng Bài viết
163
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
8
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
5
Giới thiệu

Yêu màu mây, màu violet. Thích mùa thu dịu ngọt. Ghét mùa hè nóng bỏng.

Trang mạng xã hội
Tham gia 6 tháng trước