Username hoavien
Tên Hoa Vien
Giới tính Nữ
Danh tiếng
2319
Tổng Bài viết
312
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
15
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
22
Giới thiệu

Yêu màu mây, màu violet. Thích mùa thu dịu ngọt. Ghét mùa hè nóng bỏng.

Trang mạng xã hội
Tham gia 9 tháng trước