Username huong-nguyen93
Tên Thiên Vũ
Giới tính Nữ
Danh tiếng
125
Tổng Bài viết
3
Tổng Danh Sách
7
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Mê dịch chuyển. Yêu màu xanh. Thích chơi chữ. Mê vẽ vời. Nghiện viết lách. Tính đồng bóng. Khó kiểm soát. Sống NgẪu h ứ.n g !

Tham gia 4 năm trước