Username ketien
Tên Nguyễn Kế Lê Tiến
Giới tính Nam
Địa chỉ Đắc Lắc
Danh tiếng
627
Tổng Bài viết
9
Tổng Danh Sách
43
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

“Kim loại vì cứng mà hay gãy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.”

Trang mạng xã hội
Tham gia 1 năm trước