Username kieuan
Tên Chút chít
Giới tính Nữ
Danh tiếng
1339
Tổng Bài viết
124
Tổng Danh Sách
1
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Hòa đồng, nhiệt tình, tưng tửng ^^

Tham gia 2 năm trước