Username kieuan
Tên Chút chít
Giới tính Nữ
Tổng điểm
920
Tổng Bài viết
90
Tổng Danh Sách
1
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Hòa đồng, nhiệt tình, tưng tửng ^^

Tham gia 11 tháng trước