Username lamyehet
Tên Ken Thị Thúy Lam
Giới tính Nữ
Địa chỉ Thủ Đức - TPHCM
Danh tiếng
20
Tổng Bài viết
2
Tổng Danh Sách
1
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 1 năm trước