Username leanhtuan
Tên Lê Anh Tuấn
Giới tính Nam
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
175
Tổng Bài viết
8
Tổng Danh Sách
6
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
1
Giới thiệu

Là kỹ sư xây dựng thế hệ 8x đời đầu, có niềm đam mê đặc biệt với các vấn đề về xe cộ.

Tham gia 8 tháng trước