Username leductam04
Tên Đức Tâm
Giới tính Nam
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
408
Tổng Bài viết
54
Tổng Danh Sách
2
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
7
Tham gia 2 năm trước