Username mai-huong-ef20b
Tên Mai Hương
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hải Phòng
Danh tiếng
24
Tổng Bài viết
6
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

"Mối quan hệ giữa chúng ta thật mong manh biết bao, chỉ cần tôi tắt máy tính điện thoại, có khi trong cả phần đời còn lại, người cũng sẽ không bao giờ liên lạc với tôi"

Tham gia 2 năm trước