Username mhieu
Tên Hiếu Nguyễn Minh
Giới tính Nam
Địa chỉ Ninh Thuận
Danh tiếng
179
Tổng Bài viết
25
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Hơi cao, mặt mũi cũng được. Muốn trở thành một lập trình viên, hơi ít nói.

Trang mạng xã hội
Tham gia 1 năm trước