Username minh-pham-a6863
Tên Conan
Giới tính Nam
Danh tiếng
14
Tổng Bài viết
2
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Đừng xem trường học là cả thế giới, mà hãy xem cả thế giới là trường học của đời mình.

Tham gia 2 tháng trước