Username nga-pham-1b88d
Tên Thiên Thạch
Giới tính Nam
Danh tiếng
3
Tổng Bài viết
3
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Tôi-một gã khô cằn nhưng thích viết.

Tham gia 1 năm trước