Username Ngantimo
Tên Tiamo
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đăklăk
Danh tiếng
50
Tổng Bài viết
4
Tổng Danh Sách
3
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Tôi sẽ vẽ nên một cuộc sống đầy màu sắc

Tham gia 3 năm trước