Username ngmai
Tên Nguyên Mai
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
420
Tổng Bài viết
48
Tổng Danh Sách
3
Tổng Quizzes
3
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
1
Tham gia 2 năm trước