Username ngmai
Tên Nguyên Mai
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hà Nội
Tổng điểm
385
Tổng Bài viết
44
Tổng Danh Sách
3
Tổng Quizzes
3
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
1
Tham gia 9 tháng trước