Username nguyen-dang-chi-e254e
Tên ĐẶNG CHÍ NGUYỆN
Giới tính Nam
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
0
Tổng Bài viết
2
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Là người thích viết lách và vui tính!

Trang mạng xã hội
Tham gia 2 năm trước