Username nguyenminhtri0307
Tên Nguyễn Minh Trí
Giới tính Nam
Danh tiếng
493
Tổng Bài viết
50
Tổng Danh Sách
1
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 3 năm trước