Username nhungngo
Tên Ngô Tuệ
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hồ Chí Minh
Danh tiếng
160
Tổng Bài viết
16
Tổng Danh Sách
6
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
1
Giới thiệu

Never believe in whatever you hear unless you find it match to you. Never feel guity to say no Never stop loving yourself

Tham gia 3 năm trước