Username nhuquynh
Tên Ti Gôn
Giới tính Nữ
Địa chỉ TP Hồ Chí Minh
Tổng Bài viết
38
Tổng Danh Sách
15
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
2
Giới thiệu

" Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình "

Tham gia 10 tháng trước