Username nongnhannhi
Tên Kim Diệu Hán
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
74
Tổng Bài viết
18
Tổng Danh Sách
4
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Với bạn thế nào là may mắn? May mắn là gặp BẠN ở những ngày tháng thanh xuân sôi nổi, thích BẠN ngay từ phút đầu tiên và thật may BẠN cũng thích tôi.

Tham gia 2 năm trước