Username sela
Tên Sela
Giới tính Nam
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
120
Tổng Bài viết
15
Tổng Danh Sách
2
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
1
Giới thiệu

+ 5 năm là sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà nội chuyên ngành công nghệ môi trường + 2 năm sau ra trường là nghiên cứu viên tại một trung tâm về Biến đổi khí hậu + hiện đang quản lý một cửa hàng sách nhỏ + định hướng tương lai sẽ trở thành người nghiên cứu về các mối quan hệ trong xã hội, đặc biệt hơn là các mối quan hệ trong gia đình

Trang mạng xã hội
Tham gia 1 năm trước