Username tai1993
Tên Gió
Giới tính Nam
Địa chỉ Hồ Chí Minh
Danh tiếng
580
Tổng Bài viết
59
Tổng Danh Sách
3
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
6
Tham gia 3 năm trước