Username thanhngan0062
Tên nancy0062
Giới tính Nữ
Địa chỉ HCM
Tổng Bài viết
38
Tổng Danh Sách
6
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Vì mình xem tài khoản này để nói về những gì mình quan tâm nên bút danh của mình chính là thức uống mình muốn uống nhất lúc đó, để kể một chuyện... hay bàn luận về một điều gì đó. Và mình là một cô gái rất "gái", nói thật! :v

Tham gia 2 năm trước