Username ThanhTam
Tên ThanhTam
Giới tính Nam
Địa chỉ Ho Chi MInh
Danh tiếng
32
Tổng Bài viết
18
Tổng Danh Sách
2
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
1
Giới thiệu

Viết lách là cách tôi lựa chọn như một thói quen để hâm nóng cuộc sống bớt lạnh lùng, vô cảm! Là cách để tôi được sống là chính mình!

Tham gia 2 năm trước