Username thu-le-6ff57
Tên Thư Lê
Giới tính Nữ
Địa chỉ Bắc Giang
Danh tiếng
10
Tổng Bài viết
3
Tổng Danh Sách
3
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Một người yêu bóng đá, ưa khám phá, không muốn theo nghề viết nhưng luôn muốn xê dịch.

Tham gia 2 tuần trước