Username tiendt
Tên Lê Minh Tiến
Giới tính Nam
Địa chỉ Sài Gòn
Danh tiếng
830
Tổng Bài viết
31
Tổng Danh Sách
73
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
2
Giới thiệu

Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

Trang mạng xã hội
Tham gia 4 năm trước