Username tieungao
Tên El Nino
Giới tính Nam
Danh tiếng
1348
Tổng Bài viết
125
Tổng Danh Sách
10
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Đam mê du lịch bụi. Thích viết lách những lúc rảnh rỗi.

Tham gia 4 năm trước