Username truongminhtai
Tên Minh Tài
Giới tính Nam
Địa chỉ Cần Thơ
Danh tiếng
27
Tổng Bài viết
5
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
5
Trang mạng xã hội
Tham gia 1 năm trước