Username vinh-thanh-nguyen-61427
Tên Vĩnh Thanh Nguyễn
Giới tính Nam
Địa chỉ Hậu Giang
Danh tiếng
0
Tổng Bài viết
1
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Học sinh cấp 3

Tham gia 2 năm trước