Username winnguyen
Tên Quyên Nguyễn
Giới tính Nữ
Địa chỉ Sài Gòn
Danh tiếng
4020
Tổng Bài viết
307
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
8
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

"Life is a choice" Trong cuộc sống này, tất cả những việc mình làm đều là do mình lựa chọn. Nó đồng nghĩa với việc chọn làm việc tốt hay chọn việc làm trái với lương tâm; chọn sống cho mình hay chọn sống cho người khác; chọn nhìn về hướng tích cực hay chọn đi về hướng tiêu cực.

Trang mạng xã hội
Tham gia 1 năm trước