Quyên Nguyễn
Theo dõi
3
0
0
0

"Life is a choice" Trong cuộc sống này, tất cả những việc mình làm đều là do mình lựa chọn. Nó đồng nghĩa với việc chọn làm việc tốt hay chọn việc làm trái với lương tâm; chọn sống cho mình hay chọn sống cho người khác; chọn nhìn về hướng tích cực hay chọn đi về hướng tiêu cực.

Browse front page posts by date

Missed a day browsing? Don’t worry we got you!


Đang tải nội dung cho bạn