Username yen-tu-71f72
Tên Yên Tử
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hà Nội
Danh tiếng
1
Tổng Bài viết
3
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Là người hoà đồng, có tính hài hước Thích đọc các loại sách về văn hoá, du lịch và phong thuỷ

Tham gia 10 tháng trước