5 kỹ năng sinh tồn có thể giết chết bạn

Những quan niệm sai lầm về kỹ năng sinh tồn mà bạn hằng biết có thể giết chết bạn.

Hút nọc độc ở chỗ rắn cắn, giả chết khi gặp gấu hay đấm vào mõm cá mập không phải là những bí quyết hiệu quả giúp bạn sinh tồn ở nơi hoang dã.