Nguyên nhân con người chưa tìm thấy dấu hiệu người ngoài hành tinh

Dù thực hiện nhiều chương trình và dự án nghiên cứu nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu rõ ràng chỉ ra sự tồn tại của người ngoài hành tinh.