10 Khoảnh khắc ám ảnh mà chiến tranh gây ra cho con người

Một số hình ảnh có giá trị ngàn chữ, nó có sức mạnh làm chúng ta không nói nên lời, làm xiêu lòng chúng ta. Dưới đây là những hình ảnh như thế.

Peter Fechter bị Tây Đức bắn chết khi cố băng qua bức tường Berlin

Peter Fechter bị Tây Đức bắn chết khi cố băng qua bức tường Berlin,

Trước và sau khi vụ đánh bom nguyên tử xảy ra ở Hiroshima

Trước và sau khi vụ đánh bom nguyên tử xảy ra ở Hiroshima,

Hình ảnh hiếm hoi của nạn đói lịch sử Holodomor ở Ukraine

Hình ảnh hiếm hoi của nạn đói lịch sử Holodomor ở Ukraine ,

Hố chôn tập thể tại một trại tập trung của Đức quốc xã

Hố chôn tập thể tại một trại tập trung của Đức quốc xã,

Vẫn Còn, Click để xem tiếp