103 Loài Dị thú trong văn hóa Trung Quốc (P2)

Sơn Hải Dị Thú Chí, Sơn Hải Kinh được xem là bách khoa toàn thư thời thượng cổ Trung Quốc. Bộ kỳ thư này mô tả các thần thoại, địa lý, động vật, khoáng vật, vu thuật, tôn giáo, cổ sử, y thuật, tập tục dân tộc ở thời kì cổ đại. Ở phần 1, bài viết đã giới thiệu tới quý độc giả mục thứ 58 - Hoan (讙). Ở phần 2, bài viết xin tiếp tục giới thiệu tất cả các mục còn lại của bộ kỳ thư này, mời các bạn cùng đọc.

59. Kỳ Dư – 鵸鵌

59. Kỳ Dư – 鵸鵌, Kỳ Dư trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ ba》: “Núi Dực Vọng, có loài chim, dạng nó như con quạ, ba đầu sáu đuôi mà hay cười, tên là Kỳ Dư 鵸鵌, ăn vào khiến người không bị bóng đè, vừa có thể ngăn điềm dữ.”

Kỳ Dư là một loài chim điềm lành ngăn điềm dữ trừ tà, dáng vẻ giống quạ đen nhưng lại có ba cái đầu, sáu cái đuôi, có thể phát ra tiếng cười của con người. Nghe nói ăn thịt Kỳ Dư có thể ngăn chặn ác mộng. 《Bắc Sơn Kinh》 ghi chép: “Đới Sơn 带山Có loài chim, dạng nó như con quạ, năm màu mà vằn đỏ, tên là Kỳ Dư 鵸鵌, nó tự làm trống mái, ăn vào không bị ung nhọt.”

60. Nhiễm Di Ngư – 冉遗鱼

60. Nhiễm Di Ngư – 冉遗鱼, Nhiễm Di Ngư trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ tư》: “Núi Anh Đê 英鞮, sông Uyển Thủy 涴水 đi ra, rồi chảy về hướng bắc trút vào đầm nước Lăng Dương 陵羊. Có nhiều Nhiễm Di Ngư 冉遗鱼, thân cá đầu rắn sáu chân, mắt nó như tai ngựa, ăn vào khiến người không gặp ác mộng, có thể ngăn điềm dữ.”

Nhiễm Di Ngư là một loài kỳ ngư ngăn điềm dữ trừ tà, có đầu rắn, thân cá, sáu chân, hai con mắt giống như tai ngựa. 《Đồ Tán》 của Quách Phác ghi: “Mắt như tai ngựa, ăn yêu quái do ác mộng biến thành.” Sau khi ăn Nhiễm Di Ngư có thể ngăn điềm dữ.

61. Bác – 駮

61. Bác – 駮, Bác trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ tư》: “Núi Trung Khúc 中曲, có loài thú, dạng nó như con ngựa mà thân trắng đuôi đen, một sừng, nanh vuốt của hổ, phát ra âm thanh như tiếng trống, tên nó là Bác 駮, ăn hổ báo, có thể ngăn binh chiến.”

Bác còn được gọi là Tư Bạch 茲白, là một loài kỳ thú có thể ngăn binh đao chiến lửa. Bác có ngoại hình như con ngựa, có thân thể màu trắng và cái đuôi màu đen, hàm răng và móng vuốt của con cọp, trên đầu có một sừng, có thể phát ra âm thanh như tiếng đánh trống. Bác là tinh anh trong loài thú, là loài thú uy mãnh, có thể dùng hổ báo làm thức ăn.

62. Cùng Kỳ – 穷奇

62. Cùng Kỳ – 穷奇, Cùng Kỳ trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ tư》: “Khuê Sơn 邽山, trên đó có loài thú, dạng nó như con trâu, lông nhím, tên là Cùng Kỳ 穷奇, âm thanh như tiếng chó tru, ăn thịt người.”

Cùng Kỳ là một loài dị thú ăn thịt người, về ngoại hình của Cùng Kỳ, có người nói nó giống như con trâu, toàn thân phủ đầy lông như gai nhím, tiếng kêu như tiếng chó tru. Trong sách cổ Cùng Kỳ là con của Thiếu Hạo 少皞, dựa theo 《Tả Truyện · Văn Công Thập Bát Niên》: “Thiếu Hạo thị 少皞氏 có đứa con bất tài, người dân trong thiên hạ gọi là Cùng Kỳ 穷奇.”

63. Thục Hồ – 孰湖

63. Thục Hồ – 孰湖, Thục Hồ trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ tư》: “Núi Yêm Tư 崦嵫, có loài thú, dạng nó như thân ngựa mà cánh chim, mặt người đuôi rắn, thích nâng người lên, tên là Thục Hồ 孰湖.”

Thục Hồ là một loài dị thú tập hợp đặc trưng của bốn loài sinh vật người, ngựa, chim, rắn thành một thể, nó có khuôn mặt của con người và cơ thể của con ngựa, có cánh của con chim và đuôi của con rắn, ưa thích bế người lên. 《Đồ Tán》 của Quách Phác ghi chép: “Thú Thục Hồ, gặp người thì bế.”

64. Thủy Mã – 水马

64. Thủy Mã – 水马, Thủy Mã trích từ 《Sơn Hải Kinh · Bắc Sơn Kinh》: “Núi Cầu Như 求如, trong đó có nhiều Thủy Mã 水马, dạng nó như con ngựa, cánh tay có vằn, đuôi trâu, tiếng nó như tiếng người hô to.”

Thủy Mã là một loài linh thú, cũng được gọi là Long Tinh 龙精. Dáng vẻ của nó giống như con ngựa, chân trước có vằn, đuôi giống con trâu, tiếng kêu của Thủy Mã như tiếng người hô to. 《Đồ Tán》 của Quách Phác ghi chép: “Ngựa thực ra là Long Tinh, thích nổi trên mặt nước. Tuấn mã Ác Oa, là linh là thụy. Xưa ở Hạ hậu, cũng có gì xe ngựa.”

65. Quán Sơ – 矔疏

65. Quán Sơ – 矔疏, Quán Sơ trích từ 《Sơn Hải Kinh · Bắc Sơn Kinh》: “Đới Sơn, có loài thú, dạng nó như con ngựa, một sừng có đan chéo, tên nó là Quán Sơ 矔疏, có thể chống lửa.”

Quán Sơ, ngựa một sừng, là một loài thú Thụy thú chống lửa. Trên sừng của Quán Sơ có hoa văn đan chéo vào nhau, giống như áo giáp. 《Đồ Tán》 của Quách Phác ghi chép: “Loài thú ngăn ngừa hỏa hoạn, tên nó là Quán Sơ.”

66. Điều Ngư – 鯈鱼

66. Điều Ngư – 鯈鱼, Điều Ngư trích từ 《Sơn Hải Kinh · Bắc Sơn Kinh》: “Đới Sơn, sông Bành Thủy đi ra, rồi chảy về hướng tây trút vào sông Ti Hồ 芘湖, trong nước nhiều Điều Ngư 鯈鱼, dạng nó như con gà mà lông đỏ, ba đuôi sáu chân bốn đầu, tiếng nó như chim hỉ thước, ăn nó có thể hết ưu sầu.”

Điều Ngư  là là một loài kỳ ngư, dáng vẻ như con gà, lông màu đỏ thẫm, có ba cái đuôi và sáu cái chân, bốn cái đầu, tiếng kêu giống như chim hỉ thước. Nghe nói ăn thịt của Điều Ngư có thể quên hết mọi buồn phiền, hơn nữa Điều Ngư còn tác dụng ngăn lại lửa lớn. Hiện nay ngoại hình của Điều Ngư được lưu truyền thành hai loại cách nói: một cái nói là dạng cá, bốn đầu ba đuôi sáu chân; một cái khác lại nói là dạng gà, một đầu bốn mắt ba đuôi sáu chân.

67. Hà La Ngư – 何罗鱼

67. Hà La Ngư – 何罗鱼, Hà La Ngư trích từ 《Sơn Hải Kinh · Bắc Sơn Kinh》: “Núi Tiếu Minh 谯明, sông Tiếu Thủy đi ra 谯水, chảy về hướng tây trút vào sông Hoàng Hà 黄河. Trong nước nhiều cá Hà La 何罗, một đầu mười thân, tiếng nó như tiếng chó sủa, ăn nó khỏi bệnh mụn nhọt.”

Hà La Ngư là một loài quái ngư có một đầu mà mười cơ thể, âm thanh giống như tiếng chó sủa. Nghe nói ăn thịt của Hà La Ngư có thể trị khỏi bệnh mụn nhọt. Hà La Ngư còn có thể ngăn lại sự tập kích của lửa lớn. 《Đồ Tán》 của Quách Phác viết: “Một đầu mười thân, cá Hà La.”

68. Mạnh Hòe – 孟槐

68. Mạnh Hòe – 孟槐, Mạnh Hòe trích từ 《Sơn Hải Kinh · Bắc Sơn Kinh》: “Núi Tiếu Minh, có loài thú, dạng nó như con lửng mà lông đỏ, tiếng nó như “liu liu”, tên là Mạnh Hòe 孟槐, có thể ngăn điềm dữ.”

Mạnh Hòe có ngoại hình giống con nhím, lông màu đỏ tươi, âm thanh giống như tiếng mèo kêu. Mạnh Hòe còn được gọi là Mãnh Hòe 猛槐, là kỳ thú có thể ngăn điềm dữ trừ tà. 《Đồ Tán》 của Quách Phác viết: “Mãnh Hòe giống như con lửng, nhưng lông nó thì lại màu đỏ. Liệt vào hàng Úy thú[18], trừ hung tà. Áp chế khí thế, chớ không thấy hành động.”

[18] Úy thú 畏兽: Mãnh thú có thể trừ hung tà.

Vẫn Còn, Click để xem tiếp