11 dấu hiệu bạn là cha mẹ TỒI

Bất cứ cha mẹ nào cũng muốn con mình lớn lên khỏe mạnh, thành đạt và hạnh phúc. Cha mẹ chính là tấm gương để trẻ noi theo. Trẻ sẽ trở thành một người tự tin hay tự ti phụ thuộc phần nhiều vào cách dạy dỗ của bạn khi chúng còn bé.

Bất cứ cha mẹ nào cũng muốn con mình lớn lên khỏe mạnh, thành đạt và hạnh phúc. Cha mẹ chính là tấm gương để trẻ noi theo. Trẻ sẽ trở thành một người tự tin hay tự ti phụ thuộc phần nhiều vào cách dạy dỗ của bạn khi chúng còn bé. Thật không may, có những hành động chúng ta nghĩ là mình đang yêu thương hoặc muốn tốt cho trẻ lại là thứ cản trở cho con đường thành công của trẻ sau này. 

Dưới đây là 11 dấu hiệu cho thấy bạn là cha mẹ tồi.

1. Nếu trẻ cố ý quấy rầy bạn, đó là vì bạn chưa đủ trìu mến với chúng.

1. Nếu trẻ cố ý quấy rầy bạn, đó là vì bạn chưa đủ trìu mến với chúng.,nuôi dạy con cái,làm cha,làm mẹ,dạy dỗ con cái,cha mẹ tồi,tâm lý con cái

2. Nếu trẻ nói dối, đó có nghĩa là bạn đã hành động thái quá với những lỗi lầm trong quá khứ.

2. Nếu trẻ nói dối, đó có nghĩa là bạn đã hành động thái quá với những lỗi lầm trong quá khứ.,nuôi dạy con cái,làm cha,làm mẹ,dạy dỗ con cái,cha mẹ tồi,tâm lý con cái

3. Nếu trẻ kém tự trọng, đó là vì bạn chỉ bảo chúng nhiều hơn khuyến khích.

3. Nếu trẻ kém tự trọng, đó là vì bạn chỉ bảo chúng nhiều hơn khuyến khích.,nuôi dạy con cái,làm cha,làm mẹ,dạy dỗ con cái,cha mẹ tồi,tâm lý con cái

4. Nếu trẻ không đứng về phía mình, đó là vì khi còn bé, bạn đã kỷ luật chúng thường xuyên ở nơi công cộng.

4. Nếu trẻ không đứng về phía mình, đó là vì khi còn bé, bạn đã kỷ luật chúng thường xuyên ở nơi công cộng.,nuôi dạy con cái,làm cha,làm mẹ,dạy dỗ con cái,cha mẹ tồi,tâm lý con cái

Phụ huynh không nên làm như vậy, ngay cả trước mặt anh chị em, bạn bè hay họ hàng.

5. Nếu bạn mua mọi thứ cho trẻ mà trẻ vẫn cảm thấy những món đồ đó không thuộc về chúng, đó là vì bạn không cho chúng lựa chọn.

5. Nếu bạn mua mọi thứ cho trẻ mà trẻ vẫn cảm thấy những món đồ đó không thuộc về chúng, đó là vì bạn không cho chúng lựa chọn.,nuôi dạy con cái,làm cha,làm mẹ,dạy dỗ con cái,cha mẹ tồi,tâm lý con cái

Vẫn Còn, Click để xem tiếp