12 sự thật thú vị về tiếng Anh

Có rất nhiều điều thú vị về tiếng Anh mà chưa chắc bạn đã biết. Bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn 12 sự thật cực kỳ thú vị về ngôn ngữ quốc tế này

Chắc hẳn ai cũng biết tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới và được sử dụng trong giao tiếp quốc tế. Tiếng Anh còn là ngôn ngữ mẹ đẻ được sử dụng nhiều thứ 3 trên thế giới, sau tiếng Hoa và tiếng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, có rất nhiều điều thú vị về ngôn ngữ quốc tế này mà chưa chắc bạn đã biết. Bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn 12 sự thật cực kỳ thú vị về tiếng Anh.

01. 

ảnh fact,tiếng anh,có thể bạn chưa biết

02. 

ảnh fact,tiếng anh,có thể bạn chưa biết

03. 

ảnh fact,tiếng anh,có thể bạn chưa biết

04. 

ảnh fact,tiếng anh,có thể bạn chưa biết

05. 

ảnh fact,tiếng anh,có thể bạn chưa biết

06.

ảnh fact,tiếng anh,có thể bạn chưa biết

07.

ảnh fact,tiếng anh,có thể bạn chưa biết

08.

ảnh fact,tiếng anh,có thể bạn chưa biết

09.

ảnh fact,tiếng anh,có thể bạn chưa biết

Câu trên có thể diễn dãi một cách dễ hiểu hơn thành : "It is true for all that, that that "that" which that "that" refers to is not the same "that" which that "that" refers to."

10.

ảnh fact,tiếng anh,có thể bạn chưa biết

11.

ảnh fact,tiếng anh,có thể bạn chưa biết

12.

ảnh fact,tiếng anh,có thể bạn chưa biết

Biên soạn: Woody Übermensch - Ohay TV

**********************************************

Những bài viết tương tự có thể bạn muốn xem: