13 trích dẫn hay sẽ giúp bạn thành công trong cuộc sống

Tại sao người này thất bại còn người kia lại thành công? Bởi vì người thành công không suy nghĩ như người bình thường, họ mơ ước lớn lao và dám nghĩ, dám làm. Dưới đây là 13 trích dẫn hay sẽ giúp bạn thành công trong cuộc sống.

1. Tôi không phải là những gì xảy đến với tôi, tôi là những gì tôi lựa chọn trở thành.

1. Tôi không phải là những gì xảy đến với tôi, tôi là những gì tôi lựa chọn trở thành.,trích dẫn hay,câu nói hay,trích dẫn hay về thành công,câu nói hay về thành công,suy ngẫm

2. Càng già tôi càng ít kiên nhẫn với những chuyện nhảm nhí.

2. Càng già tôi càng ít kiên nhẫn với những chuyện nhảm nhí.,trích dẫn hay,câu nói hay,trích dẫn hay về thành công,câu nói hay về thành công,suy ngẫm

3. Tại một số thời điểm, cuộc chiến sẽ có ý nghĩa để bạn tiếp tục chiến đấu cho những gì bạn mong muốn.

3. Tại một số thời điểm, cuộc chiến sẽ có ý nghĩa để bạn tiếp tục chiến đấu cho những gì bạn mong muốn.,trích dẫn hay,câu nói hay,trích dẫn hay về thành công,câu nói hay về thành công,suy ngẫm

4. Nếu thực sự muốn thay đổi cuộc đời, trước tiên bạn phải thay đổi tâm trí.

4. Nếu thực sự muốn thay đổi cuộc đời, trước tiên bạn phải thay đổi tâm trí.,trích dẫn hay,câu nói hay,trích dẫn hay về thành công,câu nói hay về thành công,suy ngẫm

5. Mục tiêu không phải là trở nên giàu có mà là trở thành một huyền thoại.

5. Mục tiêu không phải là trở nên giàu có mà là trở thành một huyền thoại.,trích dẫn hay,câu nói hay,trích dẫn hay về thành công,câu nói hay về thành công,suy ngẫm

6. Hãy làm những gì bạn phải làm cho đến khi bạn có thể làm những gì mình muốn.

6. Hãy làm những gì bạn phải làm cho đến khi bạn có thể làm những gì mình muốn.,trích dẫn hay,câu nói hay,trích dẫn hay về thành công,câu nói hay về thành công,suy ngẫm

7. Không phải lúc nào bạn cũng cần một kế hoạch. Đôi khi bạn chỉ cần thực hiện nó.

7. Không phải lúc nào bạn cũng cần một kế hoạch. Đôi khi bạn chỉ cần thực hiện nó.,trích dẫn hay,câu nói hay,trích dẫn hay về thành công,câu nói hay về thành công,suy ngẫm

Vẫn Còn, Click để xem tiếp