15 logo thông minh và sáng tạo khiến bạn muốn nhìn lại lần thứ hai

Logo tốt là những cái đáng nhớ. Logo tuyệt vời là những cái không thể nào quên. Dưới đây là 15 logo thông minh và sáng tạo khiến bạn muốn nhìn lại lần thứ hai.

Xin chào, cô gái! Mời click vào web!

Xin chào, cô gái! Mời click vào web!,logo thông minh,logo sáng tạo,ý tưởng thiết kế,logo ý nghĩa

Crocodhill

Crocodhill,logo thông minh,logo sáng tạo,ý tưởng thiết kế,logo ý nghĩa

Số 11 hay phím đàn?

Số 11 hay phím đàn?,logo thông minh,logo sáng tạo,ý tưởng thiết kế,logo ý nghĩa

Kem "Nutty Squirrel". Bạn nỡ "ăn" chú sóc này không?

Kem "Nutty Squirrel". Bạn nỡ "ăn" chú sóc này không?,logo thông minh,logo sáng tạo,ý tưởng thiết kế,logo ý nghĩa

Logo thực phẩm cho mèo quá thông minh phải không?

Logo thực phẩm cho mèo quá thông minh phải không?,logo thông minh,logo sáng tạo,ý tưởng thiết kế,logo ý nghĩa

Cạn ly

Cạn ly,logo thông minh,logo sáng tạo,ý tưởng thiết kế,logo ý nghĩa

Bạn có nhận ra bản đồ châu Phi?

Bạn có nhận ra bản đồ châu Phi?,logo thông minh,logo sáng tạo,ý tưởng thiết kế,logo ý nghĩa

Đủ 8 chú cá rồi nhỉ?

Đủ 8 chú cá rồi nhỉ?,logo thông minh,logo sáng tạo,ý tưởng thiết kế,logo ý nghĩa

Vẫn Còn, Click để xem tiếp