16 trích dẫn truyền cảm hứng và tạo động lực hay nhất

Ngôn từ có sức mạnh vô cùng to lớn, tựa như một liều thuốc tinh thần động viên bạn mỗi khi gặp khó khăn, vấp ngã. Hãy cùng Ohay suy ngẫm và chiêm nghiệm 16 trích dẫn truyền cảm hứng và tạo động lực hay nhất dưới đây.

1. Vấp ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần.

1. Vấp ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần.,trích dẫn hay,trích dẫn tạo động lực,câu nói hay,suy ngẫm,trích dẫn truyền cảm hứng

2. Làm việc chăm chỉ đánh bại tài năng.

2. Làm việc chăm chỉ đánh bại tài năng.,trích dẫn hay,trích dẫn tạo động lực,câu nói hay,suy ngẫm,trích dẫn truyền cảm hứng

3. Kiên nhẫn là sức mạnh.

3. Kiên nhẫn là sức mạnh.,trích dẫn hay,trích dẫn tạo động lực,câu nói hay,suy ngẫm,trích dẫn truyền cảm hứng

4. Hãy luôn làm những gì bạn sợ phải làm.

4. Hãy luôn làm những gì bạn sợ phải làm.,trích dẫn hay,trích dẫn tạo động lực,câu nói hay,suy ngẫm,trích dẫn truyền cảm hứng

5. Đẳng cấp là biết mình nên nói gì, khi nào nói và khi nào dừng lại.

5. Đẳng cấp là biết mình nên nói gì, khi nào nói và khi nào dừng lại.,trích dẫn hay,trích dẫn tạo động lực,câu nói hay,suy ngẫm,trích dẫn truyền cảm hứng

6. Luôn khiêm tốn, tập trung và hạnh phúc.

6. Luôn khiêm tốn, tập trung và hạnh phúc.,trích dẫn hay,trích dẫn tạo động lực,câu nói hay,suy ngẫm,trích dẫn truyền cảm hứng

7. Để làm những thứ lớn lao, bạn phải nói không với rất nhiều thứ bình thường.

7. Để làm những thứ lớn lao, bạn phải nói không với rất nhiều thứ bình thường.,trích dẫn hay,trích dẫn tạo động lực,câu nói hay,suy ngẫm,trích dẫn truyền cảm hứng

8. Kiến thức chính là một loại tiền tệ mới.

8. Kiến thức chính là một loại tiền tệ mới.,trích dẫn hay,trích dẫn tạo động lực,câu nói hay,suy ngẫm,trích dẫn truyền cảm hứng

Vẫn Còn, Click để xem tiếp