40 - 32 : 2 = 4 đúng hay sai?

Rất nhiều người đưa ra đáp án cho phép tính [40-32:2] là 4!, trong khi một số khác lại cho rằng câu trả lời này là sai. Còn bạn?

1.Phép tính này có kết quả là bao nhiêu?

1.Phép tính này có kết quả là bao nhiêu?,

2.Cái gì có thể giải đáp được mọi câu đố?

2.Cái gì có thể giải đáp được mọi câu đố?,

3.Cách tốt nhất để không bị giám thị phát hiện sử dụng 'phao' là gì?

3.Cách tốt nhất để không bị giám thị phát hiện sử dụng 'phao' là gì?,

4.Khi nào người khác không thể nhìn thấy được việc bạn làm?

4.Khi nào người khác không thể nhìn thấy được việc bạn làm?,

5.Làm thế nào để nhặt những hạt thóc bị rắc vung vãi trên mặt đất một cách nhanh nhất?

5.Làm thế nào để nhặt những hạt thóc bị rắc vung vãi trên mặt đất một cách nhanh nhất?,

Đáp án

1. Theo bạn là bao nhiêu

2. Đáp án.

3. Không dùng phao.

4. Khi bạn làm việc trong giấc mơ

5. Gọi đàn gà đến