6 câu đố sẽ làm cho bạn bị rối não

Trong nhiều trường hợp, khả năng chú ý các tiểu tiết là chiếc chìa khóa đưa đến sự thành công. Bằng cách nào đó, nếu bạn có thể giải quyết tất cả các câu đố sau đây, chắc hẳn bạn không bình thường :)

Tìm đáp án cho bài toán sau:

Tìm đáp án cho bài toán sau: ,câu đố khó,câu đố hại nãi brightside

Có bao nhiêu hình tam giác ở đây ?

Có bao nhiêu hình tam giác ở đây ?,câu đố khó,câu đố hại nãi brightside

Tìm 2 vật vật giống nhau trong 10 giây

Tìm 2 vật vật giống nhau trong 10 giây ,câu đố khó,câu đố hại nãi brightside

Số nào bị thiếu ?

Số nào bị thiếu ?,câu đố khó,câu đố hại nãi brightside

Tìm ra 7 điểm khác nhau trong 30 giây

Tìm ra 7 điểm khác nhau trong 30 giây,câu đố khó,câu đố hại nãi depositphotos

Bạn nhìn thấy số mấy ?

Bạn nhìn thấy số mấy ?,câu đố khó,câu đố hại nãi depositphotos

Đáp án

Đáp án ,câu đố khó,câu đố hại nãi brightside

Có lẽ đáp án của bạn là 12, nhưng nó không chính xác. Nó liên quan đến việc bạn nhìn tổng quan bức hình. Không có dấu cộng ở cuối dòng thứ nhất và thứ hai, có nghĩa là chúng ta có hai số 11. Nếu bạn viết lại phép toán này trong một dòng, sẽ được dễ dàng hơn để giải quyết.

,câu đố khó,câu đố hại nãi brightside

Có 35 hình tam giác 

,câu đố khó,câu đố hại nãi brightside

,câu đố khó,câu đố hại nãi brightside

,câu đố khó,câu đố hại nãi depositphotos

,câu đố khó,câu đố hại nãi depositphotos

Nguồn: BrightSide

Ti Gôn - Ohay.TV